سفارش تبلیغ
صبا

نغمه ی عاشقی
 
قالب وبلاگ
لینک دوستان

سلامت زندگی ورشدوتکامل آن،منوط به اندیشه و باورهای درست و خط مشی های مناسبی است که فرد برای زندگی خویش اتخاذ می کند.پرواضح است که آدمی باید در کنار توجه و اهمیت به واقعیت های موجود ،آرمان های معقولی را برای حرکت و پویایی خود،در نظر داشته باشد.اساسا،این آرمان ها هستند که جهت دهنده ومولد انرژی وانگیزه رشد هستند،آنچه نا صواب به نظر می رسد افراط در ایده آل های منفک وبه دور از واقعیت هاست.

افراد واقع گرا

اهداف معقول ومنطقی را انتخاب می کنند.

احساس آرامش می کنند و گاه به خود پاداش می دهند.

ویژگی های منحصر به فرد و مثبت خود را شناخته و ارج می نهند.

اشتباهات و خطاهای خود را به عنوان بخشی از درس های زندگی می پذیرند.

شکست را به عنوان بخشی از روند یادگیری می پذیرند.

تعیین هدف هایشان بر اساس نیاز های شخصی و خواسته های شخصی می باشد.

از خود حرفه و ماهیت آن لذت می برند.

در صورت کامل نبودن ،هنوز خود را ارزشمند می دانند.

افراد ایده آل گرا

اهداف نا معقول و دست نیافتنی را انتخاب می کنند.

احساس آرامش و رضایت درونی نمی کنند.

دائما خود را با دیگران مقایسه می کنند و نقاطمنفی خود را یادآور می شوند.

اشتباهات و خطاهای خود را به راحتی نپذیرفته و قادر نیستند در باره آن صحبت کنند.
نسبت به شکست ترس دائمی و وسواس گونه دارند.

تعیین هدف هایشان بر اساس معیار های دیگران و موقعیت های سایرین است.
تنها به نتیجه وپایان کار می اندیشند.

به کنترل همه امور در زندگی اعتقاد دارند.

اگر به بهترین شکل عمل نکنند ،خود را کوچک و حقیر می پندارند.

"اگر نمی توانی شاهراه باشی ،کوره راهی باش
اگر نمی توانی خورشید باشی،ستاره باش
کمیت،نشانگر پیروزی یا ناکامی تو نیست
بهترین هر آن چه هستی ،باش.


[ دوشنبه 88/8/25 ] [ 9:47 عصر ] [ دانشجوی ریاضی ] [ نظرات () ]

کاش میشد     که کسی می آمد     باور تیره ی ما را می شست

و به ما می فهماند دل ما            منزل تاریکی نیست

اخم به چهره بسی نازیباست      

بهترین واژه همان لبخند است

کاش می شد که به انگشت نخی می بستیم

تا فراموش نگردد                   که هنوز انسانیم


[ دوشنبه 88/8/25 ] [ 9:44 عصر ] [ دانشجوی ریاضی ] [ نظرات () ]

همسر شایسته

از رسول اکرم (ص)نقل شده که شایسته ترین زنان زنی است که مهربان ،پاک دامن و در مقابل شوهر متواضع وفروتن باشد
صفات همسر خوب
حضرت علی (ع)برای شایستگی زنان جهت ازدواج پنج صفت بر شمرده و فرمود:بهترین زن ،زنی است که سهل گیر نرمخو و رام باشد زنی که رضایت شوهر را فراهم کند ودر غیاب شوهر حافظ حیثیت او باشد.
خیر دنیا وآخرت
امام جعفر صادق (ع) به نقل از پیامبر اکرم(ص)فرموده:چهار چیز است که خداوند به هر کسی عطا کندآن شخص خیر دنیا و آخرت خواهد دید و آن چهار چیز عبارت است از بدن صابر،زبان ذاکر،قلب شاکروهمسر شایسته.

پنج نعمت
 حضرت امام زین العابدین (ع) روزی در جمع اصحاب خود فرمود:پنج نعمت وجود دارد که اگر کسی یکی از آن ها را نداشته باشد عیشش ناقص،عقلش زایل ودلش همیشه گرفتار است.
پرسیدند:آن پنج نعمت چیست؟امام فرمود:اول تندرستی،دوم وسعت خانه،سوم گشایش روزی،چهارم انیس موافق و...
دوباره پرسیدند :انیس موافق یعنی چه؟
فرمود:زن شایسته ،فرزند صالح ورفیق یکدل ،که اگر انیس موافق وجود داشته باشد،نعمت پنجم که چیزی جز فراغت خاطر نیست،فراهم می شود.
فضیلت ازدواج
شخصی که ادعای دیانت و عبادت نیز داشت برای انجام کاری به خدمت امام باقر(ع) رسید.امام از وی پرسید:ازدواج کرده ای؟وقتی آن شخص جواب منفی داد وگفت هنوز مجرد است،امام فرمود:دو رکعت نمازی که مرد متاهل بخواند بهتر از شب زنده داری و روزه داشتن مرد مجرد است.[ دوشنبه 88/8/25 ] [ 9:41 عصر ] [ دانشجوی ریاضی ] [ نظرات () ]

معلوم نیست کی گفته:

شیطان،در دوجا خانه دارد،روی زبان افرادی که تهمت می زنند ودر گوش کسانی که تهمت ها را می شنوند.

شبنم باران نیست،ولی گاهی به اندازه باران مفید است.

هیچ شمعی تا بامداد نمی سوزد.

صد تا سوزن قادر نیست کار یک جوالدوز را انجام بدهد.

تنها نیرویی که می تواند غول ناامیدی را از پای در آورد،صبر است.

صبر،گلی است که در هر باغی نمی روید.

بزرگترین درآمد برای هر فردی،صرفه جویی است.

آدمی که رشوه می گیرد،آزادی خود را می فروشد.

صدقه بدهید تا بچه هایت محتاج صدقه گرفتن نشوند.

صلح،پول تولید می کند وپول آتش جنگ را بر می افروزد.

شکارچیان سرگردان، فقط با حیوانات درنده برخورد می کنند.

بدترین روزهای زندگی، روزهایی است که در آن نخندیده ایم.

انسان کامل کسی است که ضعف ها و عیب های دیگران را تحمل می کند.

عرف و عادت قانون نیست، ولی حکم قانون را دارد.

عشق، گلی است که با ازدواج به میوه تبدیل می شود.

عجله کردن در هر کاری، حکم بازی با آتش را دارد.

دوستی یک طرفه، مانند سوالی است که بی جواب می ماند.

مکنت ومال ابلهان غرور بیجاست.

واضح ترین نشانه بلاهت غرور است.

غصه فردا را امروز نباید خورد.

 


[ یکشنبه 88/8/24 ] [ 2:50 عصر ] [ دانشجوی ریاضی ] [ نظرات () ]

زندگی ...برگ بودن در مسیر باد نیست!

امتحان ریشه هاست...

ریشه هم هرگز اسیر باد نیست...

زندگی چون پیچکیست...

انتهایش می رسد پیش خدا...


[ یکشنبه 88/8/24 ] [ 2:32 عصر ] [ دانشجوی ریاضی ] [ نظرات () ]

اهمیت تربیت دختران
امروزه بیش از هر زمان دیگر باید به تربیت دختران همت گماشت؛ زیرا از یک سو نزدیک به نیمی از نیروهای فعال و کارآمد جامعه را قشر زنان و دختران تشکیل می دهند و از سوی دیگر، گستره فعالیت آنان، همه امور فردی و اجتماعی را در بر می گیرد. ضمن آنکه پرهیز از اختلاط زن و مرد در بیشتر مراکز و اداره های خصوصی و دولتی، امری سخت شده است، در چنین شرایطی باید دانست که تنها در صورت تربیت درست و اسلامی دختران است که جامعه در امنیت به سر می برد و نابهنجاری های اخلاقی و اجتماعی کاهش می یابد. اگر جامعه زنان و دختران در رفتار و داد و ستد و رفت و آمدهایشان، دستورهای شرعی را رعایت کنند و با حفظ حجاب و پوشش اسلامی در اجتماع حضور یابند، انحراف های اخلاقی به میزان قابل توجهی کاهش می یابد؛ زیرا بیشتر نابسامانی های فرهنگی و اجتماعی بر اثر اختلاط زن و مرد و جوانان دختر و پسر و در پی رعایت نکردن حدود اسلامی پدید می آید که با تربیت دینی نسل جوان به ویژه دختران می توان از این مسئله پیش گیری کرد.

پیام متن:
حضور چشم گیر دختران و زنان در جامعه و گسترده بودن فعالیت آنها، به فرهنگ سازی درست این گونه ارتباط ها نیازمند است که با پرورش درست به دست می آید.

تربیت دختران در محیط خانواده
مهم ترین هدف از تربیت دختران افزون بر خودسازی و پرورش باورهای دینی، آشنا کردن آنان با فنون و شیوه های زندگی مانند شیوه شوهرداری، فرزند پروری، همسایه داری و معاشرت با مردم است. بدین معنا که دختران در کنار فراگیری اندیشه های دینی و آموختن رفتارهای اسلامی، نقش آفرینی در عرصه های گوناگون زندگی را بیاموزند. وظیفه مادر است که از کوچکی به آموختن نقش ها به فرزندان و دختران شان بپردازد؛ زیرا محیط خانه مناسب ترین فضا برای نقش آموزی دختران است و مادر، شایسته ترین معلم و راهنما برای دختر به شمار می رود.
ارتباط عمیق مادر و فرزند و اعتماد همه جانبه دختر به مادر، مهم ترین عامل در اجرای فرآیند تربیت و اثر گذاری آن است. دختر با دیده اطمینان و اعتماد به مادر می نگرند، به گفته او گوش می دهد و هر چه بخواهد بدان عمل می کند. بدین سان مادر، تنها کسی است که از نزدیک با دخترش ارتباط دارد و از نیازهای مادی و معنوی او آگاه است. او بیشترین زمان را در کنار دختر سپری می کند و از خواسته های قلبی وی آگاهی کامل دارد. از این رو، قادر است مسائل مهم و ضروری را روشن و آشکارا با دخترش در میان بگذارد و انجام دادن آن را از وی بخواهد. البته مادر در صورتی می تواند به نقش آفرینی دختر کمک کند که خود، با نقش های مورد نظر آشنایی کامل داشته باشد.

 نویسنده:محمد احسانی


[ سه شنبه 88/8/19 ] [ 8:46 عصر ] [ دانشجوی ریاضی ] [ نظرات () ]

نیایش برای تو 

قایقم در دست امواج نوازش های توست

رقص برگم با نسیم فصل بارش های توست

قاصدکهای نگاهت پیک لطفی دائمند

احتمال زندگی ازلطف سازش های توست

ازالف های ارادت تا به پیچ وتاب "یاء"

هر سخن آبستن طفل نیایش های توست

این صف سبز درختان در مسیر جویبار

شعررویش درهواسبزخواهش های توست

رویش هرپنجره باقامت دیوارودر

نغمه خوان قصه فتح وگشایش های توست

تارجانم چون به مضراب توآیددرخروش

ناله هایش شعرنابی ازستایش های توست

چون کویرم تشنه وخواهان صدیاران مهر

این گدا آرامشش تکرارخواهش های توست

ازدل کثرت به وحدت رهنمون کردی مرا

تابدانم رازهستی درنیایش های توست


[ سه شنبه 88/8/19 ] [ 8:31 عصر ] [ دانشجوی ریاضی ] [ نظرات () ]

چه انتظارعجیبی...

تو بین منتظران هم،عزیز من چه غریبی

عجب تر که چه آسان نبودنت شده عادت،

چه بی خیال نشستیم،

نه کوششی،نه وفایی،

فقط نشسته وگفتیم:خدا کند که بیایی...


[ سه شنبه 88/8/19 ] [ 8:29 عصر ] [ دانشجوی ریاضی ] [ نظرات () ]

که من پروین فروغ شهرایرانم

نه پوراندخت، نه آذردخت،نه آتوسا،نه پانته آ

بلکه آرتمیس سپهسالارایران در نبرد پارس ویونانم

مرا گر در مقام همسری بینی نه یک همخواب وهمبستر

که یک همراه ویک یار وفادارم

نه یک برده،مکن اینگونه پندارم

که جوشد خون آزادی به شریانم

بدون زن کجا میداشت؟آرش باکمانش؟

کاوه ی آهنگر باگرزوسندانش؟

بدون زن کجا میداشتی ان شاعرطوسی؟

نگهبان زبان پارسی؟

استاد فردوسی؟

مرا گر در مقام مادری بیتی

مگو با من که هست فرشی از بهشت زیر پایم

نگاهم کن که زیر پای من دنیا به جریان است

ز نور عشق من رخشنده کیهان است

که با دستان من گردون به جریان است

که جای پای من بر چهره ی سرخ وسپیدو سبز ایران است

برو ای مرد دگر مبر آسان به لب نامم

که من آزاده زن فرزند ایرانم

تقدیم به تمام مادران مهربان ودوست داشتنی.


[ چهارشنبه 88/8/13 ] [ 1:27 صبح ] [ دانشجوی ریاضی ] [ نظرات () ]

ای وطن،ای سلامم،ای سرورم

ای وطن! ای سلامم ای سرورم                 ای نگهبان وجودم

              ای غمم تو،شادی ام تو              مایه ی آزادیم تو

ای وطن! ای دلیل زنده بودن                   ای سرود صادقانه

              ای دلیل زنده ماندن                  جان پناهی جاودانه

ای وطن! همچورویش دربهاران              همچوجان درهربدن

              مثل بوی عطرگلها                  مثل سبزی چمن

ای وطن! مثل رازشعر حافظ                 مثل آواز قناری

              همچویادخوشترینها                همچوباران بهاری

ای وطن! مثل غم در مرگ مادر            مثل کوه غصه هایی

              مثل سربازان عاشق              قهرمان قصه هایی

ای وطن! همچوآواز بلندی                    ازبلندی های پاک

              باغروری باگذشتی                باوفایی همچوخاک

            

ای وطن! ای وطن!                          "نادرابراهیمی"


[ سه شنبه 88/8/12 ] [ 11:3 عصر ] [ دانشجوی ریاضی ] [ نظرات () ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
امکانات وب


بازدید امروز: 83
بازدید دیروز: 94
کل بازدیدها: 563028